Rătăcit

 
Cu ochii stinşi îţi aminteşti
Acele vremuri, din care eşti
Când, prima oară ai îndrăgit
Când, prima oară, ai pătimit…
 
În care cer, unde merg,
Lacrimi, dureri ce se şterg ?
Câte zile vei mai avea
Gându-ţi rămâne doar la ea …
 
Poate-i un gând umbrit de-atâtea rătăciri
Poate deşartă e visarea-n fericiri
Mult aş vrea să greşesc !
Din triste amăgiri să contenesc…
 
Nu e sub soare nimic nou
Nu mai rămâne niciun ecou…
Câte zile vei mai avea
Gându-ţi rămâne doar la ea …
 
…niciun ecou…