Garbis Dedeian, Armine, Romanian All Stars

Ziua Internaţională a Jazzului a fost celebrată în Bucureşti prin primul concert al anului pe terasa Green Hours şi lansarea oficială a albumului Armine realizat de saxofonistul Garbis Dedeian. Cel mai nou album editat de Soft Records a fost lansat Duminica 29 Aprilie 2018 printr-un concert la care au participat, Mircea Tiberian – pian, Capriel Dedeian – ghitară, Pedro Negrescu – contrabas, Maurice De Martin – baterie şi Garbis Dedeian – saxofon, “Romanian All Stars” in jazz după cum a caracterizat Florian “Mosu” Lungu artiştii ce au evoluat în concertul ce a deschis stagiunea de concerte în aer liber a scenei clubului Green Hours.

Florian “Mosu” Lungu a fost amfitrionul care a prezentat ample informaţii despre albumul Armine, despre quintetul cu care s-a înregistrat albumul (Garbis Dedeian – saxofon tenor, saxofon sopran, percuţie; Eugen Didik – trompetă, fluegelhorn; Petrică Andrei – pian; Pedro Negrescu – contrabas; Adrian Ştefănescu – baterie), despre grafica albumului (Ioana Pârvan) si masteringul CD-ului asigurat de Gabriel Isac şi desigur deapre cariera impresionantă a artistilor de pe scena.

Playlistul concertului a început cu Mr. Blues – o compoziţie a lui Garbis Dedeian – şi a continuat cu standarde de jazz într-o prestaţie interpretativă care a entuziasmat publicul prezent. Concertul s-a încheiat cu ‘Round Midnight şi aplauze prelungite, după care Garbis Dedeian a acordat o sesiune de autografe primilor posesori ai albumul proaspăt editat.
 

Fotografii: Robert Ghement

Armine

Instrumental

Armine – CD


 

BUCURIA AUZULUI
Neîndoielnic, Garbis Dedeian a fost, este şi rămâne acel artist învestit de Pronie cu har, cu generoasă înzestrare nativă, cu certă inventivitate creativă, daruri valorizate odată în plus graţie acumulării în timp a unei cuprinzătoare experienţe capitalizate prin studiu asiduu, prin nenumărate prezenţe în faţa publicului aplaudate aici şi aiurea. Exprimat în cinci cuvinte, cum ar rezuma jazzmanii un atare adevăr, maestrul s-a impus drept un muzician de liga întîi!

În leatul apariţiei acestui CD, saxofonistul, compozitorul, aranjorul, şeful de grup şi în paralel mentorul tinerei generaţii Garbis Dedeian (venit pe lume la Bucureşti în data de 24 aprilie 1959) deapănă cea de a cincizecişinoua primăvară a existenţei sale pământene. O vârstă a deplinei maturităţi acreditate prin împliniri notabile. De la debutul interpretativ intervenit acum aproape patru decenii în cadrul Festivalului de Jazz de la Sibiu (ediţia 1979), Garbis Dedeian a fost admirat fără rezerve în evoluţii pe podiumurile noastre, precum serialele „Jazz ’85” de pe scena Teatrului „Constantin Tănase”, „Jazz Alive”, „Perpetuum Jazz” (toate în Bucureşti), în ciclul de spectacole „Atelier de improvizaţie” de la Teatrul Dramatic din Constanţa, precum şi la mai toate festivalurile de jazz din ţară (Sibiu, Braşov, Costineşti, Galaţi, Iaşi, Craiova, Satu Mare, Cluj, Arad etc.) şi din capitală („Camel Jazz Alive Summit”, „Intel Jazz”, „Coca Cola Superjazz” etc.); în plus a luat parte ca instrumentist la competiţiile pop „Mamaia” şi „Cerbul de Aur”. Curând devenea un oaspete invitat frecvent să se producă în cluburile de jazz bucureştene, ca şi în unele dintre acelea fiinţând în alte centre culturale. Dar Garbis Dedeian s-a impus deopotrivă dincolo de fruntarii, cu prilejurile apariţiilor în contextul unor concerte şi festivaluri din Germania, Ungaria, Grecia, Italia, Franţa, Austria, Iugoslavia, Moldova de peste Prut, Ucraina, Bulgaria, Egipt.

Combo-ului său de tineri instrumentişti i-a fost atribuit titlul „Formaţia Anului 2003” de juriul Galei Premiilor de Jazz organizată în luna februarie a anului 2004 de Societatea Română de Radiodifuziune, această relevare reprezentând încă o recunoaştere legitimă a contribuţiei sale la afirmarea unor promiţătoare talente, cum au fost, prin ani, bass-iştii Pedro Negrescu, Decebal Bădilă (care au debutat în jazz odată cu el), pianiştii Marius Vernescu, Petru Popa, Petrică Andrei, ghitariştii Sorin Romanescu, Capriel Dedeian, violonistul Florentin Dună, trompetistul Emil Bîzgă, saxofoniştii Eddie Jak Neumann, Cătălin Milea, bateristul Adrian Ştefănescu şi alţii.

Activitatea de saxofonist perfecţionist şi şef de formaţie a fost în chip fericit dublată încă din tinereţe de emanaţia de feeling a creatorului unor inspirate şi inspiratoare lumi de frumuseţi proprii temelor, dar şi aranjamentelor purtând autograful său. A devenit pe merit, membru plin al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, creaţiile lui – multe cu valoare de patrimoniu pentru jazz-ul autohton – fiind hărăzite existenţei perene, altfel spus oferite posterităţii, în două ipostaze de permanentizare: şaptesprezece compoziţii au văzut lumina tiparului în caietul de autor „Culegere de teme de jazz”; parte dintre acelea şi multe altele („Detaliu”, „Arabescuri”, „Armine”, „În liniştea nopţii”, „Festival”, „Bocet”, „Opriţi corrida”, „În amintirea amintirilor”, „Două ore la Paris”, „Toufette”, „Uite Moşu, nu e Moşu”, „Cântec de primăvară”) rezistă timpului, fie înregistrate în studiourile Radiodifuziunii Române, fie preluate din festivaluri de gen. Începând cu învăluitoarea baladă „De dragul tău” dedicată mamei lui, opt dintre piesele sale au fost incluse în tot atâtea antologii pe CD-uri editate de UCMR sub genericul „Muzică de jazz românească”.

Să accesăm acum cele şapte secvenţe ale albumului de faţă, ele reflectând stări de spirit şi trăiri definitorii pentru conceptul / modul de a simţi propriu muzicianului. Cea dintâi temă al cărei titlu s-a extins la denominaţia întregului album, „ARMINE”, titlu inspirat de prenumele fiicei lui Garbis Dedeian – căci ei i-a fost dedicată piesa – cucereşte de la primele sunete prin exuberanţa tonică a traiectului melodic, prin dinamismul ritmic energizant. În ansamblu, aceasta ni se prezintă ca o piesă-vitrină în care toţi membrii quintetului, trompetistul Eugen Didik (din Republica Moldova), autorul Garbis Dedeian la saxofon sopran, pianistul Petrică Andrei, bass-istul Pedro Negrescu, bateristul Adrian Ştefănescu dau măsura abilităţii tehnice şi a implicării lor afective prin formularea unor admirabile variaţiuni improvizatorice.

Numită… tot printr-un nume – de fapt porecla atribuită de Garbis contrabass-istului Cătălin Rotaru – tema „SELAVGIA” apare etalată la unison de trompetist şi de saxofonist, pentru ca apoi tot ei să-şi fructifice imaginaţia prin inspirate tirade de sunete creionate într-o logică modală; este apoi rândul pianistului şi bateristului să se facă remarcaţi prin virtuozitate şi fecundă inspiraţie.

Folosind procedeul canonului (arareori întâlnit în jazz) în expunerea de către cei doi suflători a temei „EU, DESPRE MINE” – un veritabil „selfie” sonor –, Garbis Dedeian a ţinut să se recomande ca un caracter plin de fermitate prin cantonarea în armonii repetate cu ostinaţie, compensate însă de active mişcări în câmpul melodic. Ideea autorului apare preluată fructuos în intervenţiile solistice spontane!

În continuare ne este împărtăşită emoţia unei copleşitor de frumoase balade,, aceea intitulată „ÎN LINIŞTEA NOPŢII”, o temă de intensă vibraţie, depănată cu ton evocator de autor la saxofon tenor, care îşi prelungeşte tânguirea în reluarea „înflorită” a temei, totul plutind pe fluidul „strings” al claviaturii electronice mânuită de Petrică Andrei. Se regăsesc în ambientul de învăluitoare expresivitate bass-istul Pedro Negrescu cu un solo memorabil, saxofonistul Garbis Dedeian ca întotdeauna inspirat şi, de astă dată acţionând dezinvolt clapele pianului acustic, Petrică Andrei.

Nota bene, ni se oferă drept o binevenită surpriză, recursul la sensibila melopee „ÎN LINIŞTEA NOPŢII” (take 2) într-o versiune încă mai senzuală, concretizată doar în formulă de duo, de Garbis Dedeian la saxofon tenor şi Petrică Andrei la pian. De relevat, spre finalul piesei, momentul stufosului stop chorus (în care instrumentistul solist cântă singur, fără acompaniament) al saxofonului tenor.

Dar între cele două variante ale aceleiaşi piese, a fost intercalată, cu sens de alternare a tempourilor şi a climatului ritmic, compoziţia cu un caracter mai aparte „OPRIŢI CORRIDA” ce se constituie drept cel mai îndelungat episod al prezentului album. Vorbim de o secvenţă alertă, pulsând de vitalitate, dominată de consistentele contribuţii solo marcate cu aplomb, succesiv de trompetistul Eugen Didik (cu desfătătoare sinuozităţi), de saxofonul sopran (veloce, abil construit) şi de contrabass (ornamentat, de un lirism necontrafăcut).

Momentul epilog al albumului discografic, „PROGNOZĂ”, răsună ca o temă-semnal ce juxtapune două entităţi arhitectonic-sonore diferite: secţiunea A – desenată cu intervale de cvartă dispuse pe armonie staţionară, iar prin contrast, secţiunea B – în care linia melodică apare suprapusă unor armonii metamorfozate în fiecare măsură.

Concluzionând: albumul „ARMINE” se revendică, prin valoarea şi ţinuta sa, compartimentului privilegiat al jazz-ului în reala accepţiune a termenului! Contează deci ca o muzică a charismei, a sincerităţii, a trăirilor autentice, fără compromisuri, fără digresiuni şi echivocuri de la certitudinile stilistice!! O bucurie a auzului!!!
                                                                                Florian Lungu

 


A JOY TO HEAR IT

Undoubtedly, Garbis Dedeian – a saxophonist, composer and arranger, born in Bucharest on April 24 1959, has been and will further be an artist endowed by providence with a gift, with a generous native skill, a talent enhanced by assiduous study and acknowledged in numberless shows acclaimed at home and elsewhere. In a nutshell, the maestro has shot to fame as a first-class musician!

The seven parts of this performer album reflect states of mind and emotions emblematic for the musician’s concept/feelings. The first theme whose title became the title of the whole album “ARMINE”, inspired by the first name of Garbis Dedeian’s daughter whom the piece was devoted to, stands out from the very beginning through the invigorating exuberance of its melody line and its energy stimulant rhythmic dynamism. The tune showcases the artistry and emotional involvement of all the quintet members: trumpeter/flugelhornist Eugen Didik (from the Republic of Moldova), soprano saxophonist Garbis Dedeian, pianist Petrică Andrei, bassist Pedro Negrescu, drummer Adrian Ştefănescu.

The theme titled “SELAVGIA”, actually the nickname given by Garbis to double bassist Cătălin Rotaru, is displayed in unison by the trumpeter and the saxophonist, who put to good use their imagination releasing series of sounds according to a modal logic. In turn, the pianist and the drummer stand out through their virtuosity and fruitful inspiration.

With the two wind players making use of the canon (seldom used in jazz music) in performing the theme “EU, DESPRE MINE (I, ABOUT ME)” – a genuine sound “selfie” – , Garbis Dedeian wanted to express his firm character sticking to obstinately repeated harmonies, compensated however by active movements in the melody line, an idea fruitfully taken over in improvisations!

You can further share the excitement of listening to a beautiful ballad entitled “ÎN LINIŞTEA NOPŢII (IN THE SILENCE OF THE NIGHT)”, actually a theme of an intense vibration, evocatively rendered by the author on the tenor saxophone, floating on the fluid “strings” of the electronic keyboards played by Petrică Andrei. The tune of an all-embracing expressiveness brings together bassist Pedro Negrescu, with a memorable solo, saxophonist Garbis Dedeian, whose performance is inspired as it has always been, and Petrică Andrei, this time preferring the acoustic piano. Nota bene, a welcome surprise is a more sensual version of the sensitive song “ÎN LINIŞTEA NOPŢII (IN THE SILENCE OF THE NIGHT)” (take 2) performed by the duo Garbis Dedeian – on the tenor saxophone and Petrică Andrei – on the piano.

A special composition “OPRIŢI CORRIDA (STOP THE CORRIDA)” has been placed between the two variants of the same piece with a view to alternating the tempos and the rhythms; it is an alert sequence full of vim outlined through the solo contributions successively made with aplomb by trumpeter Eugen Didik (with delightful meanders), the soprano saxophone (fast-moving and well-defined) and the double bass (ornamented, of a genuine lyricism).

The epilogue of the CD, entitled “PROGNOZĂ (FORECAST)”, is a signal theme placing side by side two different sound entities: section A – outlined with fourth intervals placed on stationary harmony and in contrast, section B – where the melody line overlaps harmonies that are changed in each measure.

To conclude, through its value and structure, the album “ARMINE” belongs to the privileged section of jazz music in the true sense of the word! It provides music with charisma, sincerity, authentic emotions, with no compromises, digressions and with unequivocal stylistic certitude. It is a joy to hear it!
                                            Florian Lungu   (Translated by Ana Maria Palcu)