Margento 2 – CD


Margento e o sărbătoare a limitelor, nu în sensul mărginirii, ci în cel al infinităţilor convergente; nenumărate tradiţii, în moduri (ne)tradiţionale. Cuvintele (altfel zis, picturile, cântecele) se ivesc în locuri pustii, şi poate de aceea le vorbesc multora. Buzele pecetluite de sărutul altor buze cântă nestingherit.

Margento este un poem, un graf, aşadar o traducere. Limba în care e tălmăcit poate uneori să devină o biografie a artiştilor implicaţi; astfel, ea poate adeseori să se transforme într-o fiziografie a partenerilor noştri, a cititorilor.

Margento este un cântec, o mărturisire, aşadar un trup nou nouţ. Pantalonii pe care îi poartă ar trebui să fie o dovadă a cât suntem de iscusiţi, căci arată ficşi şi ispititori pe partenerii noştri ascultătorii.

Margento este o pictură, o poveste, aşadar o piatră. Zidul în care-i zidită e uneori limba pe care vieţile noastre o învaţă, alteori sunetele pe care le rostesc partenerii noştri privitorii.


Margento is a celebration of limits, not in the sens of limitations, but in the one of converging infinities; numberless traditions, (un)traditionally. Words (i.e. paintings, songs) turn up in desert places and maybe that is why they speak to so many. Lips sealed by kissing lips sing freely.

Margento is a poem, a graph, hence a translation. The language it is translated into can sometimes become the biography of the artists involved; thus it may time after time turn into a physiography of our partner-readers.

Margento is a song, a confession, hence a brand new body. The pants it wears should show our craftsmanship, just as they look tight and alluring on our partner-listeners.

Margento is a painting, a story, hence a stone. The wall it has been laid in is at times the language of our lives are learned, other times the sounds that pronounce our partener-onlookers.


Muzica: Valentin Baicu, Costin Dumitrache

Margento: Valentin Baicu – clape; Costin Dumitrache – ghitare; Sorina Enea – voce; Grigore Negrescu – picture; Chris Tănăsescu – cuvinte

Invitaţi:
Călin Grigoriu – ghitare / guitars (3, 4, 6, 9, 13)
Radu Dumitriu – bas / bass (3, 4, 6, 9, 10, 12, 13)
George Constantinescu – ghitare / guitars (9)
Juan-Carlos Negretti – percuţie / percussion (3, 4, 10)

 


Pagina tehnică / Technical Data

1CD Vinyl Replica Special Product • Soft Records • Serie: FuzzionFashion • Nr catalog: SFTA-011-2 • Cod preț: VRSP • Barcode: 4075303001128 • An: 2007
Recenzii / Reviews - Links

Cumpără albumul online prin MyCD.

Piese / Tracks

1. Hora asymptotica (video) 12 : 50   video
2. Calender 3 : 14    
3. Hipogeul pelerinajului 3 : 59    
4. Aceldama 4 : 00    
5. Economy of translation – prelude 3 : 02    
6. Ars poetica 3 : 25    
7. Thief of Baghdad – a hypogeum 5 : 06    
8. A camera lost in a subway station 3 : 15    
9. Prin vămile alveolare 6 : 58    
10. Econonomy of translation 5 : 38    
11. Aria rămasă de calculat până la perihorezu 3 : 41    
12. Volvela si armilar 4 : 58    
13. Bonustrack – hora asymptotica 12 : 16