Negrescu, Pedro / Blagoev, Ventzislav / Dimchev, Valeri / Tsonkov, Ivan


Pedro Negrescu (bass, voce), Ventzislav Blagoev (trompetă, flugelhorn), Valeri Dimchev (tambura), Ivan Tsonkov (bulgarian percussion).
Patru dintre cei mai apreciaţi interpreţi de jazz din arealul balcanic s-au reunit pentru a înregistra albumul The Bridge of Friendship. Albumul nu se subsumează etno-jazzului dar uneori foloseşte teme tradiţionale balcanice ca “bridge” de comunicare, start şi translaţie în jazz mainstream. Alteori, “bridge”-uri consolidate în concertele live din România şi Bulgaria s-au cristalizat în improvizaţii pure spectaculoase ale virtuozilor basului, trompetei, tamburei sau bateriei.


Pedro Negrescu (bass, vocals), Ventzislav Blagoev (trumpet, flugelhorn), Valeri Dimchev (tambura), Ivan Tsonkov (Bulgarian percussion).
Four of the most acclaimed jazz performers in the Balkan region gathered to record The Bridge of Friendship. The album does not belong to ethno-jazz, but sometimes it uses traditional Balkan themes as a “bridge” for communication, start and translation in jazz mainstream. Other times, “bridge” reinforced in live concerts in Romania and Bulgaria crystallized in purely spectacular improvisations of bass, trumpet, drum or battery virtues.ALBUME:

  1. The Bridge of Friendship - CD (2011)