The Bridge of Friendship – CD


Cu A-sentimentul Etno-amiciţiei

Ce auzim?

O muzică intens expresivă, incontestabil insolită prin linişte şi seninătate, liric-incantatorie, adesea evocatoare de enigmatice tradiţii, generatoare de energii afective, prescriptibilă drept panaceu pentru momente de restrişte, despletire a trăirilor şi nu numai… creativă în cel mai pur înţeles al atributului: deci sută la sută jazz-istică!

Rezonanţele tandru depănate ale trompetei, contraponderate de discretele sunete ciupite pe coardele tamburei, pendulate de pulsaţia ritmică neostentativă a percuţiei, toate susţinute în grav prin desenul fundamental al contrabass-ului, configurează laolaltă un climat sonor de tentă orientală ce plasează suplele falduri ale muzicii de-o parte şi de cealaltă a porţilor Levantului. Poate că tocmai în această rîvnită confluenţă dintre conceptul occidental (jazz) şi frusta implicare a specificului zonei balcanice (etno) rezidă reala atractivitate şi valoarea demersului artistic, dincolo de disponibilităţile instrumentale vădite ale interpreţilor. Un climat învăluitor, colocvial, legitimînd sensul titlului generic al albumului, racordînd cei trei muzicieni bulgari şi înzestratul bass-ist / compozitor / aranjor român pe canavaua unui areal comun al sincerităţii. Nu ştiu de ce, ascultînd şi reascultînd cele nouă secvenţe, involuntar îmi revin în memorie sensibilele catrene ale lui Lucian Blaga:

Dragă-mi este dragostea
bîntuită de sprîncene,
de sprîncene pămîntene
lungi, pieziş-răsăritene

Florian Lungu


With the approval of etno-amity

What do we hear?

An intensely expressive music, indisputably surprising through calmness and serenity, a lyrical incantation often evocative of enigmatic traditions generating emotional energies – can be prescribed as a panacea for moments of hardship and more… creative in the purest sense of the attribute: therefore, one hundred percent jazz!

The trumpet’s gentle resonance, balanced by the discreet sounds of the tambura, together with the non-ostentatious, rhythmical pulsation of the percussion, all sustained by the fundamental use of the contrabass bring together an oriental sounding climate which places the music’s waves on one side and the other of Orient’s doors. Perhaps it is this coveted confluence between the occidental concept of jazz and the Balkan etno specific that makes this artistic endeavour so attractive, beyond the simple virtuosity of the interpreters. A friendly climate surrounds us, legitimizing the meaning of the album’s generic title – the sounds of the three Bulgarian musicians and the gifted Romanian bass player / composer play on a joint canvas of sincerity. I do not know why, but listening the nine songs is evocative of Lucian Blaga’s sensitive verses.
Florian Lungu (trad. Laura Arhire)

 


 

Pedro Negrescu (bass, voice), Ventzislav Blagoev (trumpet, flugelhorn), Valeri Dimchev (tambura), Ivan Tsonkov (bulgarian percussion)


Pagina tehnică / Technical Data

1CD • Soft Records • Serie: FuzzionFashion • Nr catalog: SFTA-032-2 • Cod preț: DGP • Barcode: 4075303003221 • An: 2011


  • Trailer album YouTube
  • Aranjamente: Pedro Negrescu (2, 4, 6, 8), Ventzislav Blagoev (3), Valeri Dimchev (1,5,9).
  • Autori: (2,4,6,8) - Pedro Negrescu, (1-2,5-6,9) - Valeri Dimchev, (8) - Ventzislav Blagoev, (3) - cântec tradiţional din Macedonia, (7) – cântec tradiţional din munţii Rodopi.
  • Înregistrare şi remasterizare în studioul Isac Production - Braşov.
  • Inginer de sunet Gabriel Isac.
  • Cu A-sentimentul Etno-amiciţiei” – Florian Lungu
  • Design şi foto: Ioana Pârvan
  • Traducere: Laura Arhire


Recenzii / Reviews - Links

Cumpără albumul online prin MyCD.

Piese / Tracks

1. Return Ticket / Bilet Za Vrushtane 7:59
 
2. The Bridge of Frienship 1 10:27
 
3. More pile, slavej pile 5:52
 
4. The Bridge of Frienship 2 6:30    
5. Child and Stars / Dete i zvezdi 12:51    
6. The Bridge of Frienship 3 8:44    
7. Devojko mari hubava 5:45
 
8. The Bridge of Frienship 4 7:42    
9. As a Snow / Kato snjag 8:28