Reflux – CD


Anii ’70… anii romantici ai primelor Festivaluri de Jazz de la Sibiu, anii întemeierii şi evoluţiei unor grupuri de tineri muzicieni înzestraţi, entuziaşti, căutători cu fervoare ai insolitului. În citadela ardeleană de pe Someş luau fiinţă, în acele vremi, cîteva formaţii clujene mult iubite de melomani (îndeosebi cei a căror vîrstă era apropiată de a interpreţilor), premiate în concursuri precum „Primăvara studenţească” de la Cluj, Festivalul naţional al Artei Studenţeşti de la Galaţi, aplaudate în concerte susţinute pe scene din municipiul de reşedinţă, din capitală, din Craiova, Sibiu etc. Ne referim la grupurile Experimental Quintet (grup evocat printr-un album editat nu demult de casa Soft Records), Modal Q şi Experimental Q 2 – dintre înregistrările căruia au putut fi recuperate pentru discul de faţă şapte secvenţe muzicale. Toate cele trei grupuri amintite au activat sub auspiciile Conservatorului (astăzi Academia de muzică) „Gheorghe Dima”, faimos institut de învăţămînt superior muzical clujean recunoscut pentru deschiderea spre orizonturi, limbaje şi structuri esenţialmente noi, nonconformiste ale artei sonore contemporane – afirmaţie dovedită inclusiv de faptul că profesori/compozitori de marcă din domeniul marii muzici precum Cornel Ţăranu şi Adrian Pop le-au încredinţat „experimentalilor” unele dintre propriile lucrări spre interpretare!
Dacă între cele două formule ale Experimentalului factorul comun a fost copilul teribil al Clujului, virtuozul ghitarist Valentin Fărcaş (de mulţi ani el aparţine diasporei române), versiunea Q2 s-a ctitorit în noiembrie 1977, preluînd de la Modal Q – şi el aflat de cîteva ori în avatarul formulelor de componenţă – tineri instrumentişti de talent precum pianistul Ioan Gherman (Johann Anton German), fratele său violonistul Peter Gherman (Peter Franz German – din păcate decedat cu ani în urmă), bateristul Vasile Bârsan şi percuţionistul Ioan Kovacs, cărora li s-a alăturat timişoreanul (pe atunci student la Cluj) Ionel Radosavliev la ghitară bass şi vioară, pe numele său actual Johnny Bota.
Încă din primele luni de existenţă Experimental Q 2 a cucerit sufragiile publicului tînăr din burgul transilvan, din Bucureşti, Iaşi, Oradea, luînd parte cu succes la ediţia 1978 a Festivalului sibian de jazz. Preocupaţi benefic de tezaurizarea la nivel profesional a realizărilor proprii, amintiţii interpreţi le-au permanentizat graţie memorării pe benzi magnetice în studioul de Radio Cluj şi la Televiziunea Română din Bucureşti. Creaţii originale precum cele numite Feriga albastră, Explozie primară, Reflux au figurat multe săptămîni pe primele locuri în topurile revistelor Săptămîna şi Tribuna, prezentate între altele şi la Gala „Săptămîna” din 1978. Muzica grupului, de tentă progresivă, s-a dorit – şi după cum veţi auzi a reuşit a fi – o îngemănare incitantă, fertilă între jazz, rock şi muzică contemporană. Audiindu-le, constaţi nemijlocit că ele înfruntă timpul, moda, uitarea. Decişi să demoleze zidurile groase ale rigidităţii modalităţilor de exprimare, preferate fiind sinceritatea mesajului şi cutezanţa frustă, lipsită de echivoc, artiştii s-au implicat într-un demers sonor plin de culoare, cu inflexiuni pendulînd între frenezie vitală şi calm olimpian, între complexitate şi nonşalanţă, între austeritate şi candoare senzuală, în piese emblematice ale repertoriului lor: Omagiu lui Ravel, Relaxare spaţială, Linişte, Prelucrare după Preludiul în do diez minor din Caietul II al celebrului Das Wohltemperierte Klavier de Johann Sebastuan Bach (incluse în prezentul disc), Oglindă tristă, Marş funebru la moartea unui astronaut. Întrucît s-a păstrat în chip nesperat înregistrarea live a piesei Reflux, aceasta a fost alăturată pe disc, versiunii de studio.
Pe suportul acestor considerente, albumul Experimental Q 2 se recomandă drept un valoros document sonor menit să umple un spaţiu alb în peisajul jazz-ului şi rock-ului românesc din ultimele decenii ale veacului (mileniului) trecut.
Florian Lungu

 


The 70s… romantic years of the first Sibiu Jazz Festivals, years during which groups of young and gifted musicians were formed, looking, with enthusiasm, for the unconventional. In the Transylvanian citadel on the Somes took shape, during those years, several bands from Cluj, much beloved by music lovers: Experimental Quintet, Modal Q and Experimental Q 2 – from the latter’s recordings we recovered seven tracks for the present disc. All three bands mentioned here have operated under the influence of the Conservatory “Gheorghe Dima”, a famous musical school from Cluj well-known as a musical trail blazer, inventing a new musical language and structures, unconventional for its period – proven by the fact that notable music professors and composers of “big music” such as Cornel Taranu and Adrian Pop have entrusted the “experimentals” to perform some of their own compositions!
If between the two formulas of the Experimental the shared factor was the child wonder from Cluj, the virtuoso guitarist Valentin Farcas, the Q2 version was launched in november 1977, taking from Modal Q young and talented players such as the pianist Johann Anton German, his brother the violin player Peter Franz German (unfortunately passed away years ago), the drummer Vasile Barsan and the percussionist Ioan Kovacs, joined by the Timisoara-born Johnny Bota (a student in Cluj at the time) on bass and violin.
Experimental Q2 won the affection of the young, music going public from the Transylvanian burg, as well as from Bucharest, Iasi, Oradea, and successfully took part in the 1978 edition of Sibiu’s Jazz Festival. Original creations such as Blue fern, Primary explosion and The Ebb were for weeks in the music tops of Saptamana (The Weekly) and Tribuna (The Tribune) music magazines, as well as being presented at the “Saptamana” Gala in 1978. The music of the band, of progressive theme, was wished to be – and successfully so, as you’ll hear – an inciting, fertile mix between jazz, rock and contemporary music. Listening to it you’ll undoubtedly discover that it has successfully sidestepped oblivion and endured the passing of time and changes of fashion. Decisive in their intent to knock down the walls of conventional, rigid musical expression, and preferring a sincere message delivered with a raw, unequivocal boldness, the artists have formed a colourful musical enterprise, oscillating between frenzy and olympian calm, between complexity and relaxation, between austerity and sensual candour, in their headline tracks: Homage for Ravel, Spatial relaxation, Silence, Variation on Das Wohltemperierte Klavier by Bach, Sad mirror, Funeral march at the death of an astronaut. By some miracle the live recording of The Ebb was preserved, therefore we’ve included it along its studio version.
In light of all these, the album Experimental Q2 is recommended as a valuable work of sound meant to fill a blank space in the Romanian jazz and rock landscape from the last decades of the previous century.
Florian Lungu (translated by Teodor Mihai)

 


 

Pagina tehnică / Technical Data

1CD Digipack 6p • Soft Records • Nr catalog: SFTR-037-2 • Cod preț: DGP • Barcode: 4075303103723 • An: 2014


  • Experimental Q 2: Valentin Farcaş - guitar; Johann Anton German - piano; Peter Franz German - violin; Johnny Bota - bas, violin; Vasile Bârsan - drums; Ioan Kovacs - percussion.
  • Autori: Valentin Farcaş (1,3,7), Johann Anton German (2,4-6).
  • Mastering: Alexandru Pârlea, Călin Gibescu
  • Avatar - Painting acrylic on paper by Ovidiu Panighianţ
 

Recenzii / Reviews - LinksPiese / Tracks

1. Feriga albastră 11:02   video
2. Omagiu lui Ravel 7:50    
3. Reflux 10:08    
4. Explozie primară 12:05    
5. Linişte 8:00    
6. Reflux - Live Sibiu 1978 8:23