Ritual de iarnă – CD


Un trubadur la porţile iernii

Înainte de toate, fie-mi permis să mulţumesc autorilor acestei realizări discografice pentru că mi-au admis a aşterne în vocabule cîteva gînduri-impresii despre acest minunat dar de iarnă încredinţat nouă tuturor cu dăruire de artistic dăruitul Călin Pop.

Într-o lume turmentată de uragane sonore, tornade ritmice şi violenţe de tot felul, aş defini acest album, convins că nu exagerez, drept un bulgăre platinat de emoţie în stare pură, o oază de înfiorată linişte şi visare, o infuzie de balsam pentru sufletul însetat de frumos. Universul de simţire metamorfozată în sunet pe care muzicianul îl cultivă cu asiduitate, crează aici nu odată senzaţia unei întoarceri în timp la arta trubadurilor şi truverilor din perioada medievală, legendari creatori de muzică şi versuri, uneori şi interpreţi ai unor întruchipări artistice de intensă vibraţie lirică. O analogie care ne conduce cu gîndul la cuvintele lui Emil Cioran: „Extazul muzicii este o revenire la identitate, la originar, la rădăcinile primare ale existenţei.

Dominat de culorile albă şi verde (întruchipări ale purităţii şi ale vitalităţii naturii), ambientul inconfundabil al creaţiilor lui Călin Pop subjugă spiritul şi înalţă aspiraţia către lumină. Douăzeci de admirabile variaţiuni pe aceeaşi temă – între care două inspirate prelucrări după melodii folclorice româneşti, „Dansul caprelor” şi „Jocul ursului” – îl relevă drept demiurg absolut, în multiplele ipostaze de compozitor, aranjor, poet, vocalist, instrumentist la ghitare, claviaturi, bass, blockflöte, percuţii, culegător de sunete naturale concrete (vînt, ploaie şiroind de pe streşini, paşi scîrţîind pe zăpadă, hîrîitul acului de patefon pe şanţul discului de vinil), regizor muzical, producător artistic. Deşi lasă impresia unei încîntătoare simplităţi în exprimarea sonoră, Călin Pop apelează la o complexă gamă de disponibilităţi tehnic-muzicale precum folosirea măsurilor mixte şi alternative, a unui „ADN armonic” propriu, îngemănarea unor efecte speciale cu muzica propriuzisă, uzitarea unui concept original în concretizarea ideilor muzicale şi în stabilirea ordinii de derulare a secvenţelor – între care atît de inspiratul „Cîntec de iarnă” cuprins şi în anteriorul album de autor intitulat „Undeva”.

Venerarea imperiului alb şi a mirificelor sărbători ale iernii îmbracă, în funcţie de context liric, fie vestimentul melodic evocator plin de sensibilitate şi candoare al tonurilor baladeşti, fie pregnanţa ritmică în cazul unor tempouri mai alerte, fie sonorităţile iradiante, aproape exclusiv acustice, ale unei palete timbrale cuprinzătoare. De revelat virtuozitatea şi ţinuta solourilor improvizate, unele de tentă jazzy. Pentru diversitatea demersului muzical, piesele propriuzise apar intercalate de interludii instrumentale, ele însele substanţiale..

Putem considera deci un privilegiu, dreptul de a fi părtaşii lumilor de frumuseţi ce emană din audierea albumului, împresurătoare nouă-ne.
Florian Lungu

 


 


 

Pagina tehnică / Technical Data

1CD Digipack 6p • Soft Records • Nr catalog: SFTR-041-2 • Cod preț: DGP • Barcode: 4075303104126 • An: 2015


  • Călin Pop - voce, ghitare, claviaturi, bas, blockflöte, percuţii, autor muzică şi texte, înregistrări, mixing, masterizare.
  • Ambra Călina Pop - voce (20).
  • Postprocesare - Gabriel Isac / Isac Studio Brasov
  • Foto - Bogdan Bele


Recenzii / Reviews - LinksPiese / Tracks

1. Bruma 2:58
video
2. Vis de iarnă 4:33
 
3. Ţurţuri de gheaţă 2:03
 
4. Primul fulg 5:20
 
5. Alb gând 1:58
video
6. Iarna iar a venit 4:55
 
7. Prin zăpadă 2:23
video
8. Amintiri de iarnă 6:42
 
9. Cu tine 2:35
 
10. Cântec de iarnă 5:42
 
11. Fuga 1:17
video
12. Jocul fulgilor de nea 4:27
 
13. De Crăciun 3:41
 
14. Dansul caprelor (prelucrare) 1:10
video
15. Este seara 3:39
video
16. Jocul ursului (prelucrare) 1:58
video
17. Anul Nou 4:47
video
18. Viscolul 5:15
 
19. Oameni de zăpadă 5:24
 
20. Ghiocei 2:42