Fără filtru – CD


 

PRIZONIER RĂTĂCIT, ÎN ALB ŞI NEGRU
Fără filtru”– o anume atitudine sau nebănuita puterea de sugestie a unei sintagme, aleasă, tocmai pentru a defini, percutant şi foarte pe scurt, memoria afectivă a unui artist complex: chitaristul-compozitor, inspiratul autor de versuri şi solistul vocal Călin POP. Născut la începutul anilor şaizeci, acest leader de formaţie a izbutit, de prin 1980-1981, să re-creeaze continuu, în fel şi chip, stilurile hard’n heavy şi heavy-metal, câteodată, chiar şi progressive, într-un mod original şi, nu de puţine ori, spectaculos! Iar de atunci, el şi longevivul său grup orădean, identificabil tocmai prin… CELELALTE CUVINTE, îşi redescoperă, mereu, locul privilegiat în inimile fanilor, din vreo trei-patru generaţii, pe marea scenă ori în ambianţa unică a cluburilor de gen. Revenind la noul album al rocker-ului Călin POP (al treilea său proiect individual, adică, desprins de trupa CELELALTE CUVINTE, după surprinzătorul „Undeva”- 2014 şi reconfortantul „Ritual de iarnă”- 2015), incitanta titulatură „Fără filtru” (aşa este denumit şi track-ul 2, de pe respectivul compact-disc), <<semnifică – mărturiseşte artistul, fără a fi implicat politic- o părere personală, despre România, în general, o concluzie trasă, în urma evenimentelor întâmplate în jur, prin lume şi la noi în ţară, din 1990, până în prezent, lucruri şi fapte, care au durut şi dor în continuare…>>. Astfel, inspirate întruchipări sonore, pline de forţă şi culoare, de substanţă şi de nerv, ce “traduc” parcă, instant, verbele a fura, a vinde şi a batjocori sau alte cuvinte-“cheie”, precum nepăsare, nesimţire şi neruşinare, minciună şi gând murdar, pe de o parte, lacrimi, prizonier şi soartă, pe de altă parte, se concretizează, iată, într-un concept unitar, de înregistrare, mixaj şi masterizare, în propriul Studio, chiar dacă sunt delimitate clar în 15 piese, fiecare, cu mesajul şi punctele ei de suspensie, la final. Fireşte, binecunoscuta virtuozitate a chitaristului Călin POP se dezvăluie pe întreg albumul, pusă în ecuaţie cu emoţia în sine, conferită de o puternică trăire artistică şi cu imaginaţia sa creativă în materie de alchimii timbrale, dat fiind faptul că el, rocker-ul inconfundabil Călin POP, stăpâneşte mai multe instrumente muzicale, din respective zonă estetică, dar şi nenumărate forme de rostire, într-o lume a contrastelor. Iar apropo de contraste, track-ul 4, expresiva baladă “Alb şi negru”, poate veni drept un argument. Şi, după ea, “Rătăcit”, captivantul track-5…
Mirela Stoenescu
(Radio România Internaţional)

 


PRISONER LOST, IN BLACK AND WHITE

No filter”– a certain type of attitude or the unsuspected suggestion power of a syntagm chosen in order to briefly and deeply define the affective memory of a complex artist: the guitarist and song-writer, inspired poet and vocalist Călin POP. Born in the early sixties, this genuine music band leader has managed since the 1980-1981 to continuously re-mould the hard’n heavy, heavy-metal and sometimes even the progressive styles in a very original manner often with spectacular results! Ever since, he and his long-lasting Oradea-based group, CELELALTE CUVINTE (The Other Words), have always been rediscovering the privileged place they have had in the hearts and minds of their fans generation after generation, be they performing in big gigs or in various clubs. Coming back to the album launched by rocker Călin POP (his third solo project, which does not involve his colleagues from the band, after the amazing „Undeva” (“Somewhere”)- 2014 and the refreshing „Ritual de iarnă” (“Winter Ritual”) – 2015), the incisive title „Fără filtru” (“No filter”) (which is also the name of track 2, on the CD), << is actually – as the artist himself confesses, without any political implication though – a personal opinion about Romania in general, a conclusion he has reached in the aftermath of the events that have happened around the world and in his country since 1990, facts and things that caused a lot of pain at their time and are still hurting now…>>. So, inspired sound images, full of force and colour, of substance and energy, which seem to be instantly “translating” verbs like to steal, to sell, to dishonor or other keywords such as carelessness, insensibility and brazenness, lie or dirty thought on one hand and on the other hand words like tears, prisoner and fate have taken shape in a unitary concept of recording, audio mixing and mastering in the artist’s own Studio even if they are clearly delineated into 15 songs, each with its own message and questions raised.
Of course, the well-known virtuosity of guitarist Călin POP is clearly visible all throughout the album, bringing in pure emotions that stem out of powerful artistic feelings. And when it comes to creating successful sound alchemies like this album, the artist very much relies on his creative imagination, because this unique rocker, Călin POP, is able to masterfully play several musical instruments being also the owner of numerous expression forms in a world of contrasts. And speaking about contrasts, track-4, an expressive ballad titled “Black and white” is a case in point. And so is “Lost”, the captivating track-5…
Mirela Stoenescu
(Radio România Internaţional)

 


 

Pagina tehnică / Technical Data

DGE 6p • Soft Records • Nr catalog: SFTR-045-2 • Cod preț: DGE • Barcode: 4075303104522 • An: 2018


  • Călin Pop - voce, ghitare, bas, blockflöte, percuţii, clape, autor muzică şi texte, înregistrări, mixing, masterizare
  • Fotografii - Robert Ghement
  • Grafica - Ioana Pârvan


Recenzii / Reviews - LinksPiese / Tracks

1. Cea mândrie 4:45
 
2. Fără filtru 4:17
 
3. Of… 5:31
 
4. Alb şi negru 4:39
 
5. Rătăcit 4:18
 
6. Când o fi 4:20
 
7. De Mai 2:39
 
8. Prizonier 5:49
 
9. Motto 3:15
 
10. Vopsit 4:19
 
11. A leprelor 3:07
 
12. Între ei 2:43
 
13. Momentum 6:40
 
14. Soarta 4:37
 
15. Dormi, române 3:59