Ill One


CD-ul de debut nu numai pentru ILL ONE (aka Bogdan Stoenescu) ci şi pentru seria FuzzionFashion, iniţiată de Soft Records pentru muzica de fuziune, aflată în plină expansiune în epoca Internetului generalizat. Dacă prin fuziune cândva se înţelegea un gen muzical aflat la confluenţa dintre rock şi jazz, acum termenul a evoluat şi pare a fi cel mai potrivit pentru a exprima muzica care uneşte o multitudine de genuri muzicale, cu diverse surse de inspiraţie şi mijloace de exprimare. Livin’ with Samples are pasaje prog, jazz dar şi teme clasice sau pop. Cărămida utizată este samplerul prin care se propun şi se dezvoltă teme în armonia specifică muzicii ambientale. Uneori, autorul interpreteză anumite pasaje la clape sau apelează la prieteni pentru scurte pasaje la bas sau voce. ILL ONE integrează apoi unitar toate componentele într-un flux melodic unitar, aflat la mare preţuire printre tinerii ce convieţuiesc astăzi printre computere.
 

Romulus ArhireSoft Records, 2004


The debut album not only for ILL ONE (aka Bogdan Stoenescu) but also for  FuzzionFashion Series, initiated by Soft Records to fusion music, which is booming in the  Age of the generalized Internet. If fusion is defined as a genre once at the confluence of rock and jazz, the term has evolved and now seems to be the most suitable to express the music that unites a multitude of musical genres, with different sources of inspiration and means of expression. Livin ‘with Samples has passages prog, jazz and classical themes or pop. The sampler is the brick used for proposing and developing  themes in the specific harmony of the ambient music. Sometimes, the author interprets certain passages on keyboards or turn to friends for short passages on bass and vocals. ILL ONE then integrates all components into a single melodic flow unit, at high esteem among young people that cohabit today among computers.
 

Romulus ArhireSoft Records, 2004

 ALBUME:

  1. Livin' with Samples - CD (2004)