Golcea, Vlaicu


Vlaicu Golcea s-a născut în 1974, a studiat într-un liceu teoretic obişnuit şi a intrat la Academia de Muzică Bucureşti – secţia jazz, pe care a absolvit-o în 1998. Este un valoros contrabasist care a cântat şi a coloborat cu Marius Vernescu, Teodora Enache, Lucian Ban în Jazz Unit, Marta Hristea, Maria Răducanu, Sorin Romanescu şi grupul Aievea, Cristi Stefănescu (aka Electric Brother). A înregistrat mai multe albume dintre care amintim: Jazz UnitChanges – Live at Green Hours (Green Records – 1998), AieveaScared of Jazz (La Strada – 2003), Ambiental Swiss Music for Dreaming (La Strada – 2004). A susţinut concerte în Franţa, Belgia, Elveţia, Ungaria, Italia, Bulgaria şi a primit mai multe premii în România pentru activitatea sa. Sfera de activitate a artistului este însă mult mai largă şi include: compoziţie, aranjamente, muzică de film, muzică pentru spectacole de teatru şi alte categorii de spectacole. Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

 


Vlaicu Golcea was born in 1974, studied in a theoretical normal school and entered the Academy of Music in Bucharest – jazz department, which he graduated in 1998. It is a valuable double bass player who sang and colaborated with Marius Vernescu, Teodora Enache, Lucian Ban in Jazz Unit, Marta Hristea, Maria Răducanu, Sorin Romanescu and Aievea, Cristi Stefănescu (aka Electric Brother). He recorded several albums as: Jazz UnitChanges – Live at Green Hours (Green Records – 1998), AieveaScared of Jazz (La Strada – 2003), Ambiental Swiss Music for Dreaming (La Strada – 2004). He has performed in France, Belgium, Switzerland, Hungary, Italy, Bulgaria and Romania and received several awards for his work. The scope of the artist is much broader and includes compositions, arrangements, film music, music for theater and other performances. He is a member of the Union of Composers and Musicologists of Romania.ALBUME:

  1. Qualia - Ambiental Dub - CD (2004)