SONO-PORTRET – CD

Iată-(pe-mine)-mă în faţa colii albe, eu care am încondeiat zeci de consemnări de booklet pentru discurile de jazz ale altor creatori de muzică, iată-mă deci acum pus în ipostaza mărturisitorului în modeste cuvinte despre propriile compoziţii. La vreme de crepuscul al existenţei m-am gîndit că prihană ar fi ca aceste „păcate ale tinereţii” datînd din anii ’60 -’70 să zacă definitiv uitate prin rafturile prăfuite ale unor fonoteci şi discoteci. Aceasta – şi pentru că eu însumi aş dori, poate, cîteodată, să le reaudiez / rememorez (fireşte, cu un auz critic!), adunate într-un… ierbar de sunete.

Astfel s-a născut ideea acestei compilaţii pe CD, fie şi doar pentru a evidenţia faptul că înscrisurile mele muzicologice nu sînt ale unui simplu mîzgîlitor de hîrtie care nu ştie unde se află nota do pe portativ. Ca absolvent al clasei de compoziţie la Conservator sub oblăduirea unor călăuzitori nepereche precum profesorii Dan Constantinescu şi Tiberiu Olah, am preferat să mă manifest în genuri sonore nu atît academice, cît mai apropiate de sufletul şi înţelegerea melomanilor: jazz, muzică pop de calitate, bossa nova. Desigur, am fost întrucîtva favorizat ca realizator de emisiuni şi de redactor de înregistrări la Radiodifuziunea Română, profesie căreia i-am dedicat o jumătate de veac din propria existenţă. Ca şi de activitatea de prezentator de concerte şi de festivaluri, graţie căreia m-am aflat aproape de – şi am legat prietenii de neistovit cu – nume de referinţă ale jazz-ului şi pop-ului autohton, fie ei compozitori, aranjori, instrumentişti şi vocalişti „de liga întîi”. Ei bine, pentru ca această afirmaţie să dobîndească un plus de credibilitate, am considerat oportun ca acelor cîteva creaţii personale demne a figura pe un disc, să le adaug şase piese-dedicaţii încredinţate mie de tot atîţia muzicieni-creatori de înaltă condiţie cărora le datorez veşnică gratitudine: Dan Mîndrilă şi Mircea Tiberian, Johnny Răducanu, Romeo Cosma, Ion Baciu Jr., Garbis Dedeian.

Primele trei track-uri ale „Sono-portretului” se definesc ca secvenţe pe care le-am dorit întruchipări în sunet şi culoare timbrală ale unor figuri geometrice: „ROMBURI” (1975), piesă concretizată de pianistul Marius Popp ca lider de trio şi aranjor; „LINII ŞI PUNCTE” (1962) – o temă valorificată prin aranjamentul remarcabilului orchestrator şi şef de formaţie Ramon Tavernier (el însuşi un inspirat compozitor), principalul solo fiind realizat la orgă Hammond de Mihai Chirilov urmat de mai scurte intervenţii ale trompetistului Nelu Marinescu şi ale saxofonistului Ştefan Berindei; „CERCURI” (1974), pe versuri de George David, piesă inclusă pe discul ElectrecordConexiuni Bop – Formaţii de jazz din Sibiu” de Vocal Jazz Quartet (Marius Dumitru, Nicolae Ionescu, George David, Kurt Handel) acompaniat de Cvintetul saxofonistului Radu Ghizăşan (de reţinut solo-urile realizate de saxofonistul lider şi de organistul Andrei Colompar). Clasificabilă la răspîntia dintre jazz, bossa nova şi pop elevat, melodia „S-A ÎNSERAT” (1969) pe versuri de Cecilia Silvestri, a beneficiat de măiastra orchestraţie a ilustrului muzician Richard Oschanitzky şi de sensibila, intens trăita tălmăcire vocală a improvizatoarei de înaltă clasă Aura Urziceanu.

Secvenţa instrumentală „BOSSA NOVA” (1964) transpusă sonor de Grupul Cornel Popescu (secondat de o formaţie vocală de acompaniament) reprezintă textual, prin titlul ei, admiraţia mea nedrămuită, mergînd pînă la obsesie, pentru specia braziliană ce a cucerit lumea graţie melodicităţii de aleasă expresivitate, armoniilor seducătoare şi ritmului motoric.

Alte două momente muzicale au fost materializate sonor de grupul Marius Popp, „TRIFOIUL CU CINCI FOI” (1973) (piesă concepută pe cinci voci, în măsura de cinci timpi şi avînd în final, ca surpriză, un citat din tema „Take Five” a lui Paul Desmond) cu trei admirabile solo-uri improvizate pe rînd de Peter Wertheimer la saxofon bariton, Radu Goldiş la ghitară, Marius Popp la pian electric; şi „DANSUL OBCINELOR” (1976) (titlul sugerat de Dan Mîndrilă), cu o melodică modală de influenţă folclorică pe un suport metric ternar, solişti fiind aceiaşi Peter Wertheimer la saxofon bariton, Marius Popp la pian electric, susţinuţi de secţia ritmică a quartetului cuprinzîndu-i pe bass-istul Mircea Tudoran şi pe bateristul Marian Toroimac.

Urmează trei creaţii de muzică pop, gen sonor cu care am cochetat la începutul anilor ’70: „CINEMATOGRAFUL DE ALTĂDATĂ” (1971) pe versuri de Gheorghe Astaloş, cîntată cu învăluitoare căldură de acela care a fost vocalistul-unicat Aurelian Andreescu, „FABULA” (1973) pe versuri de Cecilia Silvestri, în pasionata interpretare vocală conferită de Gabriel Drăgan, „NE-AM REGĂSIT” (1972) pe versuri de Constantin Săbăreanu, configurată cu timbru inconfundabil de Cornel Constantiniu. Înainte numiţii solişti ai celor trei menţionate secvenţe au fost secondaţi cu fidelitate de Big band-ul Radio dirijat de regretatul Sile Dinicu.

Ca într-o simetrie a reflectării în oglindă, celelalte şase episoade muzicale nu-mi aparţin decît în calitate de adresant al unor impresionante – pentru mine – dedicaţii sonore. Astfel, compusă de saxofonistul Dan Mîndrilă şi de pianistul compozitor şi profesor Mircea Tiberian, piesa „PANTOFII DE LAC AI LUI MOŞU” a fost înregistrată cu vreme în urmă de Opus 4 (reunindu-i în perioada 1970-1974 pe saxofonistul Nicolae [devenit Nicolas] Simion, pianistul Mircea Tiberian, bass-istul Cătălin Rotaru, bateristul Billy Bontaş), grup faimos, de top, ce a evoluat timp de cîţiva ani în parteneriat permanent cu Dan Mîndrilă.

Prietenul meu de o viaţă, Johnny Răducanu mi-a consacrat nu una ci două dedicaţii, structurate pe arhitectonica blues-ului. Este vorba despre „MOŞU BLUES” prezentată de autor la pian solo (înscrisă în discul său „To His Friends”) şi „EPU BLUES” (denominaţie statornicită de cea de a doua poreclă atribuită mie, „Iepu”), înregistrată în albumul „Jazz Behind The Carpathians” de grupul autorului, cu admirata vocalistă Teodora Enache (şi creatoare a versurilor în limba engleză ale acestei piese), intervenţiile solistic-improvizatorice revenind succesiv bass-istului Pedro Negrescu în manieră arco, pianistului Johnny Răducanu şi amintitei protagoniste vocale, în stil scat.

Pentru „BLUE BLOODY MOŞU BLUES”, piesă scrisă mai demult dar înregistrată recent la Iaşi (ianuarie 2016), se cuvine să-i mulţumesc unei personalităţi-simbol a jazz-ului moldav, compozitorul, pianistul, profesorul Romeo Cosma, al cărui quartet i-a cuprins la înregistrare pe Robert Cosma – trombon, Chris – bass şi Cristian Cosma – baterie.

Tot de dată recentă (decembrie 2015) este şi înregistrarea live a creaţiei muzicianului româno-suedez Ion Baciu Jr. intitulată simplu „MOŞU” (în limba suedeză „GUBBEN”), interpretată la două piane de autor împreună cu Daniela Nicolae, realizatoare de emisiuni de jazz la Radiodifuziunea Română.

Piesa epilog a albumului, purtînd titlul „UITE MOŞU, NU E MOŞU” este de asemenea o înregistrare live, datată 31 martie 1991, de la cea de a douăzecişiuna ediţie a Festivalului Internaţional de Jazz de la Sibiu, cînd a fost oferită publicului de compozitorul ei, mereu inspiratul saxofonist Garbis Dedeian (cu ale sale chorus-uri solistice… kilometrice!) alături de coechipierii lui de quartet, Mircea Tiberian – pian (dovedindu-se la rîndu-i un improvizator deosebit de creativ), Ionuţ Baranga – contrabass, Eugen Nichiteanu – baterie.
Fie-mi îngăduit să închei aceste adnotări cu un dicton sugerat de camaradul meu de decenii, tînărul octogenar Marius Popp: JAZZ LONGA, VITA BREVIS!
Florian Lungu

Pagina tehnică / Technical Data

Digipack 6p • Soft Records • Serie: Fuzzion Fashion • Nr catalog: SFTA-049-2 • Cod preț: DGP • Barcode: 4075303004921 • An: 2016


  • Mastering: Călin Gibescu
  • Grafica: Ovidiu Panighianţ


Recenzii / Reviews - LinksPiese / Tracks

1. Romburi - Marius Popp Trio 4:07    
2. Linii şi puncte - formaţia Ramon Tavernier 2:59    
3. Cercuri - Vocal Jazz Quartet & Cvintetul Radu Ghizăşan 3:19    
4. S-a înserat - voce Aura Urziceanu, orchestra Richard Oschanitzky 4:41    
5. Bossa Nova - formaţia instrumentală Cornel Popescu şi grup backgrpund vocal 2:24    
6. Trifoiul cu cinci foi - grup Marius Popp 6:07    
7. Dansul obcinelor - grup Marius Popp 4:08    
8. Cinematograful de altă dată - voce Aurelian Andreescu & Big band-ul Radio, dirijor Sile Dinicu 2:31    
9. Fabula - Gabriel Drăgan & Big band-ul Radio, dirijor Sile Dinicu 2:55    
10. Ne-am regăsit - voce Cornel Constantiniu & Big band-ul Radio, dirijor Sile Dinicu 3:14    
11. Pantofii de lac ai lui Moşu - grup Opus 4 & Dan Mîndrilă 7:13    
12. Moşu Blues - Johnny Răducanu pian solo 7:39    
13. Epu Blues - voce Teodora Enache & grupul Johnny Răducanu 5:19    
14. Blue Bloody Moşu Blues - Romeo Cosma Quartet 3:56    
15. Moşu Guben - Ion Baciu Jr. & Daniela Nicolae la două piane - live 5:34    
16. Uite Moşu, nu e Moşu - Garbis Dedeian Quartet - live 11:25