Romanţe din Bucureştii de altădată – CD


Romanţa, unul dintre cele mai vechi subgenuri ale muzicii uşoare româneşti era definită ca “un cântec tânguios, o istorioară veche, în versuri naive”. Este înrudită cu liedul. Melodia este strofică, iar textul liric este ca o mărturisire directă a unor sentimente pe înţelesul tuturor. Cam după 1848, romanţa ocupă un loc aparte în repertoriul lăutarilor, dar şi al teatrelor. Romanţa Flori de nufăr, (Mândra mea de altădată) este socotită prima romanţă românească scrisă de un compozitor cu pregătire muzicală. Ionel Băjescu-Oardă a compus-o şi a înregistrat-o pe un disc de ebonită în 1905. Un alt mare compozitor de romanţe este Ionel Fernic. Încă de la 17 ani se face remarcat cu romanţa Balada crucii de mesteacăn cântată de Dorel Livianu, iar mai târziu scrie Îţi mai aduci aminte, doamnă? interpretată de Jean Moscopol, ambele fiind prezente pe acest album. Alexandru Leon scrie Pentru ochii tăi cei dulci şi Mi-eşti dragă cântată de Jean Moscopol cu acompaniament de pian şi cello. Petre Andreescu dă lovitura în 1933 cu romanţa-tango Sub balcon, eu ţi-am căntat o serenadă. Nello Manzatti, uitat pe nedrept, scrie Frumoasa mea cu ochii verzi – interpretată de Petre Alexandru şi Vânt de seară cântată de Dorel Livianu. Dintre soliştii vremii, care au cântat romanţe, îi amintim pe Cristian Vasile, Titi Botez, Gion, Nicu Stoenescu, Jean Moscopol, Gică Petrescu, dar şi vestitul tenor de operetă Ion Dacian care este prezent pe acest album cu romanţa Era o zi ca toate celelalte de Elly Roman, acompaniat de Orchestra Teatrului Alhambra.
Elvira Iancu


The Romance is one of the oldest Romanian subgenres of pop music that was defined as “a plaintive song, an old story in verse naive“. It is akin lied. The lyrical text is a direct confession of explained feelings. After about 1848, the romance has a special place in the repertoire of fiddlers and theaters. The romance Flori de nufăr, (Mândra mea de altădată) is considered first Romanian romance written by a composer with musical training. Ionel Bajescu-Oarda composed it and recorded it on a hard rubber disc in 1905. Another great romantic composer is Ionel Fernic. Since 17 years is noted with romance Balada crucii de mesteacăn sung by Dorel Livianu and later write Îţi mai aduci aminte, doamnă? (Do you remember, ma’am?) played by Jean Moscopol, both present on this album. Alexandru Leon writes Pentru ochii tăi cei dulci şi Mi-eşti dragă sung by Jean Moscopol with cello and piano accompaniment. Petre Andreescu gives a hit in 1933 with the tango romance Sub balcon, eu ţi-am căntat o serenadă. Nello Manzatti, unjustly forgotten, writes Frumoasa mea cu ochii verzi – played by Petre Alexandru and Vânt de seară (Evening Wind) sung by Dorel Livianu. Among the soloists from that era, we are mentioning Cristian Vasile, Titi Botez, Gion, Nicu Stoenescu, Jean Moscopol, Gica Petrescu, and the famous operetta tenor Ion Dacian that is present on this album with the romance Era o zi ca toate celelalte by Elly Roman, accompanied by Alhambra Theatre Orchestra.
Elvira Iancu


Pagina tehnică / Technical Data

1CD • Soft Records • Serie: RetRoMania • Nr catalog: SRTR-004-2 • Cod preț: DSP • Barcode: 4075303990422 • An: 2018


  • Design coperta: Ovidiu Panighianţ
  • Fotografii: Robert Ghement
  • Cod bare versiune 2011- 4075303900421


Recenzii / Reviews - Links

Cumpără albumul online prin MyCD.

Piese / Tracks

1. Car frumos cu patru boi - Zavaidoc (Zavaidoc Theodorescu - Vasile Militaru) 3:05    
2. Frumoasa mea cu ochii verzi - Petre Aleaxandru (Nello Manzatti - Cincinat Pavelescu) 3:11    
3. Bătrâneţe haine grele - Titi Botez (Cântec popular) 2:56    
4. De ziua nunţii tale-ţi scriu - Zavaidoc (Vasilescu Vespasian - A.D. Hertz) 2:51    
5. Era o zi ca toate celelalte - Ion Dacian (Elly Roman - E. Mirea, P. Maximilian & Nican) 3:26    
6. Îti mai aduci aminte, doamnă - Jean Moscopol (Ionel Fernic - Cincinat Pavelescu) 3:09    
7. Mi-e dor - Cristian Vasile (Nello Manzatti) 2:59    
8. Romanţa uitarei - Zavaidoc (Căpitan Nae Oprescu) 2:37    
9. Cruce albă de mesteacăn - Dorel Livianu (Ionel Fernic - Ion San Giorgiu) 3:20    
10. Ultimul adio – Zavaidoc 2:36    
11. O nu m'abandona - Cristian Vasile (Romanţă populară) 3:22    
12. Te-am întâlnit şi mi-ai plăcut - Zavaidoc (Ionel Fernic) 2:25    
13. Povestea vieţii mele - Cristian Vasile (Costică Turcu - Liviu Şerban) 2:44    
14. Mi-eşti dragă - Jean Moscopol (Alexandru Leon - Alfred Mosoiu) 2:25    
15. S-a dus de mult - Zavaidoc (Ionel Fernic) 2:48    
16. La căsuţa de sub paltin - Titi Botez (George Sbârcea - Teodor Murăşanu) 3:02    
17. Ţiganca (e Riţa fecioara cu ochii sprinţari) - Zavaidoc (Ionel Fernic - Artur Enășescu) 2:58    
18. Vânt de seară - Dorel Livianu (Nello Manzatti - Radu Gyr) 3:34    
19. Cântecul ochilor - Petre Alexandru (Alexandru Leon - Cincinat Pavelescu) 3:20    
20. Dacă-n douăzeci de toamne - Zavaidoc (George Carlson - Nicolae Vieroşanu) 2:32    
21. Destăinuire - Petre Alexandru (Vasile Lupu) 3:13    
22. În pragul porţii tale - Zavaidoc (Ionel Fernic) 2:40