Performer Violin – CD


GEORGE ENESCU – UN HĂRĂZIT AL VIORII
Nu ar putea exista un dicţionar al violoniştilor lumii fără a avea înscris, măcar pe una dintre file, numele marelui nostru compozitor-interpret George Enescu, un hărăzit al acestui instrument, pe care l-a „supus” spectaculos încă de la primul recital, susţinut în martie 1894, câţiva ani mai târziu obţinând Premiul Conservatorului din Paris. Prestigioasa distincţie câştigată atunci, în 1899 (întâia oară de către un concurent român), ca protagonist al Concertului nr. 3 op. 61 în si minor de Camille Saint–Saëns, i-a confirmat valoarea internaţională. Apreciat de cronicari pentru calitatea sunetului, velocitate şi mobilitate stilistică, îndrăgit de public pentru forţa de sugestie a demersului şi admirat pentru talentul şi simţul estetic de veritabile personalităţi ale vremii, precum poeta Carmen Sylva (Regina Elisabeta a României între 1881-1916), care i-a dăruit propria colecţie originală Johann Sebastian Bach, maestrul George Enescu s-a aflat decenii la rând pe importante scene, atât în Europa, cât şi dincolo de ocean, ajungând indiscutabil, prin anii ’40, în vârful solisticii mondiale.

Un argument sonor în acest sens aduce albumul de faţă, „asamblat” din rostiri instrumentale-unicat, reconstituind diferite capitole ale istoriei muzicii prin nouă piese în genul cameral, piese redate cu măiestrie de compozitorul-violonist George Enescu, alături de pianiştii Edward C. Harris şi Sanford Schlüssel. Primul track al discului, Sonată în re minor op. 5 nr. 12 de Arcangelo Corelli, reflectă adevărata carte de identitate artistică enesciană, prin tălmăcirea cu totul aparte a celor 23 de variaţiuni ale inconfundabilei teme „La Follia”, născută pe bătrânul continent cam la mijlocul secolului al XVII-lea: fiecare variaţiune, cu propria-i transpunere subiectivă în reverberaţii baroce, asemenea unui tablou acordat după culorile sonore ale vremii. Într-o altă zonă estetică, plină de melodicitate şi pătrunsă de inflexiunile canţonetei, redescoperim vocaţia interpretării enesciene în Serenada op. 4 de Alfredo D’ Ambrozio, un compozitor napoletan care a trăit între 1871-1914 şi a fost apreciat în special ca reprezentant al Şcolii violonistice italiene şi franceze. Mai puţin cunoscută în versiunea maestrului Enescu este, poate pe nedrept, Sonata în Re Major op. 1 nr. 13 de Georg Friedrich Haendel, căreia i se conferă, prin reliefarea complexelor polifonii, virtuţi de model contrapunctic.

Izbutitul aranjament cu pian al unei partituri destinate viorii şi clavecinului, Sonata în Re Major op. 8 nr. 3 semnata Giulio Gaetano Gerolamo Pugnani, poartă numele muzicianului de origine scoţiană Alfred Edward Moffat (1863-1950) şi ni se relevă în Mişcarea a doua Largo espressivo, aflată pe disc. Respectiva secvenţă apare în context ca o radiografie a sensibilităţii enesciene, impregnată acestui duo (instrumental) zămislit de compozitorul italian prin 1773, pe când se preocupa la Paris, împreună cu legendara familie Tourte, de perfecţionarea arcuşului modern şi folosirea sa în tehnica „arco magno”. În transcripţia marelui pedagog al viorii, Leopold Auer (1845-1930) a fost înregistrată aici o miniatură beethoveniană plină de culoare şi sugestivitate, intitulată „Chor der Dervische”, ce s-a „desprins” din coloana sonoră concepută de Titanul de la Bonn în formă suită identificată ca op. 113 în creaţia sa, pentru spectacolul „Die Ruinen von Athen”, imaginat de dramaturgul german August von Kotzebue în 1812. Un alt hărăzit al viorii, inconfundabilul “personaj” scenic Fritz Kreisler, figurează cu două dintre piesele scrise chiar de el, în „litera şi spiritul” altor compozitori: „Tempo di Menuetto, in Pugnani Stilo” (1938) şi „Aubade Provançale, a la Couperin” ( 1911), Louis Couperin fiind un reprezentant activ al barocului mijlociu în Franţa, autor de numeroase lucrări solo pentru clavecin şi orgă, dar şi de piese pentru formaţii de cameră, în diversele alchimii timbrale de atunci.
Talentul incontestabil de interpret al compozitorului George Enescu se dezvăluie şi în reconfortanta miniatură wagneriană „Albumblattîn La bemol Major, al cărei rafinat aranjament, completat de claviatura în alb-negru, este semnat de August Wilhelmj, muzician german considerat drept un important violonist al veacului al XIX-lea, dar şi un mare profesor, vocaţie manifestată într-o serie de volume didactice, alcătuite la Londra împreună cu un alt renumit pedagog al vremii, James Brown, sub titlul: „A Modern School for the Violin”. Poem op. 25 de Ernest Chausson, inspirat in 1881 de o poveste sentimentală a marelui nuvelist rus Ivan Turghenev şi desăvârşit de compozitorul francez la Florenţa, în vara anului 1896, încheie playlistul acestui compact-disc de colecţionar, cu generoase întruchipări sonore, izvorâte din tălmăcirea enesciană de excepţie şi concretizate într-o restituire istorică printre versiunile imprimate acestei partituri romantice, prezentă în repertoriul oricărui violonist concertist.
– Mirela Stoenescu –

 


GEORGE ENESCU – Violin’s Blessing
A. Corelli’s Sonata opus 5 in D minor is a veritable calling card for George Enescu, with its very special translation of the 23 variations on the unmistakable theme “La Follia”, each variation holding its own Baroque reverberation, in the likeness of a painting tuned to the aural colors of its time. In quite another stylistic area, a melodic area steeped in the inflections of the canzonetta, we rediscover Enescu’s vocation as an interpreter in Sonata opus 4 by A. Ambrozio (1871-1914), a composer from Napoli representing the Italian and French violin schools. Perhaps less known in maestro Enescu’s interpretation, the Sonata no. 13 opus 1 in D major by G. Fr. Handel is endowed with counterpoint virtues through the emphasis on its complex polyphonic qualities. The very special piano arrangement of a score meant for the violin and cembalo, the Sonata no. 3 opus 8 in D major by G. Pugnani bears the name of Scottish born musician Ed. Moffat, and is embodied in its second movement, Largo espressivo, found on this record. That particular sequence appears in this context as a deep look into Enescu’s sensitivity, imprinted on this score which G. Pugnani gave birth to in 1773, when he was in Paris, and, together with the legendary Tourte family of violinists, was involved in the effort to perfect the modern violin bow. Beethoven’s miniature “Chor der Dervische”, opus 113, conceived for the stage show entitled Die Ruinen von Anthen, imagined in 1812 by playwright A. von Kotzebue, was recorded based on the transcription made by famous violin teacher L. Auer. Fr. Kreisler is also present on this record with two pieces, written by him in the “letter and spirit” of other composers: Tempo di Menuetto in Pugnani Stilo (1938), and Aubade Provançale a la Couperin (1911), the latter written in the style of L. Couperin, belonging to the French Middle Baroque, a writer of solo pieces for cembalo and organ, and of chamber music pieces using the timbre alchemy of their time. G. Enescu’s talent is revealed in the Wagnerian miniature Albumblatt in A flat major, arrangement signed by A. Wilhelmj, a German musician considered to be one of the great 19th century violinists. The Poem opus 25 by E. Chausson, inspired by a novella by I. Turgenev, brings to an end this collector’s playlist with generous sound incarnations born out of Enescu’s exceptional interpretation, a historic version of this Romantic composition that is a part of any concert violinist’s repertoire.
Mirela Stoenescu (translated by Călin Coţoiu)

 


Pagina tehnică / Technical Data

DGP • Soft Records • Serie: RetRoMania • Nr catalog: SFTC-008-2 • Cod preț: DGP • Barcode: 4075303500829 • An: 2014


 
  • George Enescu - Vioară
  • Acompaniament la pian: Sanford Schlüssel 1, 3, 4, 6, 9 / E. C. Harris 2, 5, 7, 8
  • 1) Aranjament pentru vioară şi pian: F. David, revizuit Henri Petrie
  • 3) p I Affetuoso; p II Allegro; p III Larghetto; p IV Allegro
  • 4) Partea a II-a: Largo espressivo; aranjament pentru vioară şi pian: Ed. Moffat
  • 5) Muzică de scenă: nr. 3 "Chor der Derwische"; aranjament pentru vioară şi pian: Leopold Auer
  • 6) Dans le style de Pugnani (după Allegro din Sonate nr. 3 op. 8 de Pugnani)
  • 7) Dans le style de L. Couperin
  • 8) Aranjament pentru vioară şi pian: A. Wilhelmj


Recenzii / Reviews - Links

Cumpără albumul online prin MyCD

Piese / Tracks

1. SONATA ÎN RE MINOR, OP. 5 Nr. 12 "LA FOLLIA" de Arcangelo Corelli 8:50    
2. SERENADA OP. 4 – de Alfredo D'Ambrosio 3:17    
3. SONATA ÎN RE MAJOR, OP. 1 Nr. 13 de Georg Friedrich Haendel 13:58    
4. SONATA ÎN RE MAJOR, OP. 8 Nr. 3 de Gaetano Pugnani 3:37    
5. "RUINELE ATHENEI", OP.113 de Ludwig van Beethoven 1:42    
6. TEMPO DI MENUETTO de Fritz Kreisler 3:25    
7. AUBADE PROVENÇALE de Fritz Kreisler 3:04    
8. "ALBUMBLATT" ÎN LA BEMOL MAJOR de Richard Wagner 3:19    
9. Poem OP. 25 de Ernest Chausson 15:36