Sârba de la Chetriş – CD


Iată că au trecut nişte ani din viaţa uneia dintre cele mai valoroase fanfare aflate în zona Iaşului. Şi nu oricum, pentru că s-au concretizat nişte idei…Veritabil şi originalitate, dar, şi obişnuit şi diversitate – totul, încercându-se a fi pus sub semnul puterii de convingere, bunului gust şi dorinţei de comunicare. Aşadar, inimi pline de pasiune pentru “lumea sunetelor” au bătut în variate ritmuri şi într-un balans subtil al intensităţilor afective pentru iubitorii de folclor, dăruindu-li-se câte ceva din exuberanţa strălucitoare şi energizantă a melodiilor de joc, din forţa trăirii anumitor cântece, din solemnitatea marşurilor, tandreţea pătrunzătoare ori vioiciunea unor cântări de nuntă, din farmecul pieselor care aparţin repertoriului ritual de Anul Nou, menite, se ştie, să susţină petreceri ale sătenilor. Claritate, acurateţe, vibraţie- acestea sunt, fără doar şi poate,”atu”-urile Fanfarei de la Chetriş, capabilă să creeze, oriunde şi oricând, momente diverse şi atrăgătoare, în “culori” ale tradiţiei asortate pe gustul fiecăruia şi cu o virtuozitate de-a dreptul impresionantă în mânuirea câtorva instrumente specifice, precum: clarinet, trompetă, eufoniu, bariton, bas, ale căror posibilităţi tehnice au fost exploatate la maximum.

Întoarceri agreabile într-un timp şi spaţiu, geografic şi muzical deopotrivă, relevă acea exprimare liberă, dezinvoltă a trăirii sufleteşti care configurează un eveniment artistic. Aşa s-a întâmplat în Italia, unde, timp de cinci zile, zece membri ai grupului au evoluat în turneu, la Roma şi la Bologna, incluşi în proiectul Bologna 2000 Festival per Te Mater Genetrix Mundi, în colaborare cu Festival i Concerti nel Parco Estate Romana 2000, chiar la sugestia starului rock Goran Bregovic. Acolo s-au întipărit în memoria afectivă a Fanfarei de la Chetriş datele de 26, 27 şi 29 iunie, acolo s-a impus fanfara noastră în faţa unui numeros public european, stârnind curiozitatea şi aprecierile presei italiene. Aşa am aflat şi noi de succesul ansamblului moldovenesc în Zona Universitară a Bolognei din 26 iunie 2000, în cadrul proiectului Concerti e Sfilate di Bande musicali dell”est Europa alături de alte trei valoroase grupuri din Rusia, Iugoslavia şi Bulgaria, cele mai cunoscute melodii româneşti executate de lăutarii noştri electrizând cei peste 3000 de spectatori. La fel s-a întâmplat şi în seara următoare, la Arena Made in Bo, în deschiderea concertului Goran Bregovic & The Weddings and Funerals Band, intitulat La Notte Slava, La Notte dell”Europa şi de ziua Romei, în cel de-al treilea concert al Fanfarei de la Chetriş, desfăşurat în capitala Italiei, în Parco del Pincio (Villa Borghese), când celebrul muzician sârb s-a hotărât să revină în România pentru a-i cunoaşte îndeaproape, chiar la ei acasă, pe artiştii din zona Iaşului şi pentru a se lăsa inspirat de Ciocârlia, Trandafir moldovenesc sau Ciuleandra în tălmacirea lor inconfundabilă, plină de har. Succesul a fost reeditat în festivalul Odiseea păcii de la Bucureşti (2001), când Fanfara de la Chetriş a evoluat în deschidere, creind alte imagini sonore pline de o vitalitate molipsitoare prin interpretarea celor trei piese compuse de Emir Kusturica (invitat atunci în România) şi în lunga vară fierbinte 2002, când amintita formaţie a participat la prestigiosul festival de folk-music desfăşurat în Estonia.

Înca o radiografie a genului în spatiu autohton, înca o filă de istorie presărată cu “redescoperiri” şi restituiri emoţionante, într-o formă de expresie a bucuriei şi în culoarea nostalgicului… Astfel se înfăţişează şi cel de-al doilea album discografic al Fanfarei de la Chetriş, ai cărei membri par a subjuga total instrumentele de suflat şi percuţie la care cânta, purtând de peste 40 de ani tradiţia celor trei familii care o alcătuiesc.
Mirela Stoenescu


Some years have passed in the life of one of the most valuable traditional brass bands in the Iaşi area. And these years have not passed without ideas… Truth and originality, but also normal and diversity- everything, that lies under the sign of persuasion, good taste and willingness to communicate. Thus, hearts full of passion for “the world of sounds” gave life to various rhythms, and, in a subtle balance of affective intensities for folklore lovers, gifted them with something of the glittering and energizing exuberance of game songs, of the living force of other songs, of the march’s solemnity, of the tenderness or liveliness of some wedding songs, of the charm of the plays that appertain to the New Year’s ritual repertoire, that are meant to sustain peasant’s parties.
Clarity, accuracy, vibration- these are, undoubtedly, the aces of The Chetriş Fanfare, which is capable of creating, anywhere and anytime, diverse and attractive moments, in traditional “colors”, seasoned to everyone’s taste, with an impressing virtuosity when it comes to handling specific instruments, such as the clarinet, the trumpet, the bass, the baritone, instruments that have their technical possibilities exploited to the maximum.

Agreeable returns in time and space, geographical and musical alike, point out that free, careless expression of living which precedes an artistic event. Thus happened in Italy, where, for five days, ten members of the group evolved in a tour, in Rome and Bologna, having been included in the Bologna 2000 Festival per Te Mater Genetrix Mundi project, in collaboration with cu Festival i Concerti nel Parco Estate Romana 2000, at the suggestion of rock star Goran Bregovic. That was the place where the dates of 26, 27 and 29 of June have imprinted themselves in the affective memory of The Chetriş Fanfare, when our fanfare impressed a numerous European public, arousing the interest and appreciation of Italian press. That was how we found out of the Moldavian ensemble’s success in the Bologna University Area on the 26th of June 2000, in the project Concerti e Sfilate di Bande musicali dell’est Europa, where they played next to three valuable bands from Russia, Yugoslavia and Bulgaria. There, the most well-known Romanian songs played by our fiddlers electrified over 3000 spectators. The same happened the following evening, at the Arena Made in Bo, in the opening of the concert sustained by Goran Bregovic & The Weddings and Funerals Band, called La Notte Slava, La Notte dell’Europa. On Rome’s day, at the third concert given by The Chetriş Fanfare, this one in the Italian capital, in Parco del Pincio (Villa Borghese), the famous Serbian musician decided to return to Romania to be better aquatinted with the artists in the Iaşi area, and to let himself be inspired by Ciocârlia, Trandafir moldovenesc or Ciuleandra, in their unmatchable, gifted interpretation. The Italian success was reedited during the Odyssey of Peace Festival in Bucharest(2001), where The Chetriş Fanfare played as the opening band and created new images packed of sound, full with a catching vitality in the interpretation of the three songs composed by Emir Kusturica (who was then invited in Romania). In the hot summer of 2002, The Chetriş Fanfare amazed the public present at the prestigious folk-music festival held in Estonia, proving yet again their valor.

Another radiography of genre in the Romanian space, another page of history pervasive with emotional rediscoveries and reconstruction, in expressing joy and in a nostalgic color. Thus will be the second album in the discography of The Chetriş Fanfare, whose members seem to fully subjugate their instruments, carrying their three families’ tradition for over 40 years.
Mirela Stoenescu

 


Fanfara de la Chetriş

Conducător: Constantin Lucan.
Constantin Lucan – bas sibemol, Ion Galai – bas fa, Gheorghe Lucan – bas fa, Sânel Oprică – trompetă, Marcel Oprică – clarinet, Aurel Holera – trompetă, Ştefan Nitrică – clarinet, Gheorghe Faur – eufoniu, Dumitru Chiriac – trompetă, Ion Chiriac – bariton secund, Grigore Chiriac – eufoniu, Corneliu Rusu – bariton secund, Emil Bâzgă – trompetă.


Pagina tehnică / Technical Data

1 CD Digipack • Soft Records • Nr catalog: SFTF-003-2 • Cod preț: DGP • Barcode: 407530210327 • An: 2012


  • Producator executiv: Romulus Arhire.
  • Grafica: Ovidiu Panighianţ.
  • Ediţie CD 2004:  1CD Vinyl Replica, Soft Records, număr de catalog - SFTF-003-2.


Recenzii / Reviews - LinksPiese / Tracks

1. Sârba de la Cosmeşti 2:15    
2. Hora de la Ciorteşti 2 : 00    
3. Bătuta de la Chetriş 1 : 14    
4. Sârba de la Chetriş 4 : 03    
5. Hora de la Chetriş 4 : 31    
6. Tango: Să ne iubim din nou 3 : 42    
7. Rumba fraţilor Lucan 3 : 17    
8. Sârba flăcăilor de la Bâzga Răducăneni 2 : 41    
9. Tangoul lui Galai 4 : 54    
10. Rumba 3 : 19    
11. Sârba de la Răducăneni 2 : 37    
12. Hora de la Bohotin 3 : 16    
13. Sârba de la Ciorteşti 2 : 06    
14. Hora de la Şerbeşti 3 : 30    
15. Foxtrot de la Copăceni 3 : 25    
16. Bătuta de la Cosmeşti 2 : 22    
17. Sârba de la Cozia 2 : 45    
18. Hora de la Arsura 3 : 30    
19. Sârba de la Deleni 1 : 54    
20. Hora de la Priveşti 3 : 49