Ektoplasmatische Suite – CD

 


Legenda lui Dracula
Contele Dracula – marele maestru al carotidei sanguinolente (dealtfel ruşinos şi sensibil) – se plimbă plictisit printre secole şi călătoreşte – fiind înnamorat nebuneşte – din Transilvania în Anglia, ca să se unească cu iubirea eternă. Cu ultima muşcătură culminează destinul lui tragic: împlinirea iubirii este plătită prin moartea definitivă a vampirului.

Flori de Lotus
Florea de lotus – simbolul revenirii karmice, paralele cu muzica de sitar indiană creează spaţii meditative cu un puternic substrat metafizic.

Suita Ektoplasmică
Un târziu omagiu lui Mme Blavatsky, sâmburele esotericilor actuali. În celebrele “seances” apăreau – sub forma unei paste gelatinoase – diverse rudenii (deobicei recent decedate …) care invitau pe participanţii îngroziţi la un picknick letal…

Stalker
Lucrarea este inspirată de filmul Stalker a lui Andrei Tarkowsky, unde într-o misterioasă „Zonă” – păzită cu străşnicie de soldaţi – trei fanatici curioşi sunt confruntaţi cu fenomene stranii. Totul este o căutare zadarnică a „marelui adevăr absolut”.

Dans Macabru
O reîntoarcere la imagistica evului mediu. Sentimentul clipei trecătoare reprezentat obsesiv şi permanent de scheletele dezosate care dansează, râd sarcastic şi cântă la cimpoi…

Athanor
Nunta alchimică a homunculilor melancolici: creaturi extraterestre pregătesc liniştite o invazie oribilă…

Clio, motanul din Tuscania
O parabolă despre o iubire suavă, care după o lună de miere sub palmieri sfârşeşte tragic în uitarea inevitabilă.

 


The legend of Dracula
Count Dracula – the grand master of carotid bloody (otherwise embarrassing and sensitive) – bored walks and travels through the centuries – wildly enamoured – from Transylvania to England, to join with the eternal love. His tragic destiny culminates with the last bite: the fulfillment of love is paid by the final death of the vampire.

Lotus flowers
The lotus flower – the symbol of karmic return, parallel with Indian sitar music creates meditative spaces with strong metaphysical substrate.

Ectoplasmic suite
A late homage to Mme Blavatsky, the esoteric current kernel. In the famous “séances” appeared – in the form of a gel paste – various relatives (usually recently deceased …) which called the terrorized participants at a lethal picknick …

Stalker
The work is inspired by the Stalker movie by Andrei Tarkowsky, where in a mysterious “Zone” – jealously guarded by soldiers – three curious fanatics are experiencing strange phenomena. It is a futile search of the “great absolute truth”.

Danse Macabre
It is a return to medieval imagery by feeling the fleeting moment obsessively and constantly represented by boned skeletons which are dancing, sarcastically laughing and playing the bagpipes…

Athanor
The alchemical marriage of the liverish homunculi: quiet preparing an invasion of alien horrible creatures…

Clio, the Tomcat from Tuscania
A parable about a delicate love that after a honeymoon under the palm trees tragically ends in the inevitable oblivion.

 


Pagina tehnică / Technical Data

1CD Vinyl Replica • Soft Records • Serie: FuzzionFashion • Nr catalog: SFTA-008-2 • Cod preț: VRSP • Barcode: 4075303000824 • An: 2007


  • Muzica: Valentin Farcaş.
  • Grafica: Ioana Pârvan.


Recenzii / Reviews - LinksPiese / Tracks

1. Legenda lui Dracula (Die Legende von Dracula) 12:06
 
2. Flori de Lotus (Lotus Flowers) 7:48
 
3. Suita Ektoplasmică (Ektoplasmische Suite) 10:31    
4. Stalker 9:27    
5. Dans Macabru (Dance Macabre) 6:10
video
6. Athanor 4:06
 
7. Clio, motanul din Tuscania (Abschied von Clio) 3:56
video