Curtainbust – CD


Prezentul set de înregistrări intenţionează a se constitui drept suportul material al unor lumi de trăiri proprii personalităţilor unor tineri muzicieni români. Este vorba despre patru instrumentişti creativi ce încearcă să-şi fructifice atributele înzestrării lor native indiscutabile, conştientizînd cu inteligenţă stări de spirit complementare dar convergente: inchietudine – siguranţă de sine, introvertire – exteriorizare febrilă, explozivă, sobrietate taciturnă – exuberanţă în avalanşă. Surprinde, impresionează prea-plinul ideilor muzicale brodate pe canavaua concretului sonor într-o manieră străină de constrîngeri, suplă, dezinvoltă, aerată, respirînd sentimentul firescului.

Manager de proiect, autor al întregului material tematic inclus în album, saxofonist şi clarinetist stăpîn pe tehnica şi mijloacele de expresie ale instrumentelor lui (născut la Tulcea la 20 noiembrie 1974, afirmat în concertele şi înregistrările grupurilor proprii Blazzaj, Baumann, cu instrumentişti englezi – Eddie Neumann Quintet, Electric Vulcans şi tot cu componenţă internaţională No Compromise, membru al formaţiilor Jazz Unit condusă de Lucian Ban şi Orient Express-ul lui Harry Tavitian, frecventînd din 2001 în mai multe rînduri Marea Britanie, iar din 2010 fiind masterand la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, specializarea Jazz), „mai vîrstnicul” Eduard Jak Neumann şi-a aflat în persoanele celor trei mai juni coechipieri timişoreni, reali parteneri pe măsura dezideratelor, cu toţi vădind o rată a maturităţii şi o capacitate generatoare de interplay ce surclasează etatea numărată în ani a fiecăruia! Astfel, ghitaristul Dan Alex „Bozo” Mitrofan îşi valorifică disponibiliăţile de creator demonstrate şi în ipostază de compozitor, în timp ce bass-istul Csaba Santa şi bateristul Tavi Scurtu (ultimul numit fiind, în vremea din urmă, solicitat intens în diverse formule instrumentale) exced rolurilor de simpli titulari în secţia ritmică a quartetului. Spaţii improvizatorice ample, discursive, construite pe temeiul unor dozări dezvoltătoare controlate de un bun simţ înnăscut, vin să contureze o senzaţie de anvergură ce conferă melomanilor răstimpul necesar sedimentării impresiilor.

În fapt, auditorul discului are de ales fie între a se plia caracterului programatic declarat al muzicii (raportat la perioada de acum două decenii a şfîşierii cortinei – identificată şi în genericul discului – ce a marcat trecerea ţării într-o nouă etapă istorică, mărturie stînd inclusiv citarea aluzivă, în piesa a patra, a Imnului României), fie pur şi simplu între a beneficia în chip abstract, potrivit imaginaţiei asociative proprii, de ambientul sonor sugestiv, bogat în irizaţii, nuanţe, tente de culoare timbrală, original ca limbaj (putem vorbi de modernism post-bop cu inserturi de free), apt a cuceri printr-o notă de o distinctivă francheţe.

Aşadar, Curtainbust – un CD de jazz contemporan, mai mult decît interesant, un album consfinţind elocvent autenticitatea unui nou combo în peisajul jazz-ului autohton. Enjoy!
Florian Lungu

 


This set of recordings is intended to be the material transposal of an emotional world in which some young Romanian jazz musicians express their inner thoughts. They are four creative musicians who try to give credit to their undoubtable native talent, wisely being aware of complementary but convergent states of mind: selfishness – self confidence, introversion – febrile, explosive exteriorization, tacite sobriety – avalanche exuberance. It is surprising and impressive, the multitude of musical ideas woven of the canvas of the concrete sound, in a free, dinamic manner, breathing the feeling of naturalness.

Project manager, author of the whole material included on the album, saxophone and clarinet player, mastering the techinque and manners of expression of his instruments (born in Tulcea at the 20th of November 1974, making himself known in concerts and recordings of his groups, Blazzaj, Baumann, with English instrument players – Eddie Neumann Quintet, Electric Vulcans, and also with the multinational group No Compromise, member of Jazz Unit, led by Lucian Ban and Orient Express led by Harry Tavitian, going since 2001 several times in Great Britain, and following graduate studies at the National Music University in Bucharest, with a major in Jazz), the „elder” Eduard Jak Neumann found in his team mates from Timisoara real partners, all giving proof of a mature vision and a great capacity of interplay that are bigger than the sum of their ages.

This way, guitarist Dan Alex „Bozo” Mitrofan gives value to his creating abilities, demonstrated as a composer, while bassist Csaba Santa and drummer Tavi Scurtu (the latter being requested to play several instruments), exceed the role of simple leaders of the rhytmical section of the quartet. Large improvisational parts, discursive, built on the basis of a dose of control of a native common sense, give shape to a feeling of greatness that offers to music lovers the time necessary for their impressions to be formed.

In fact, the person who listens to the disc, has to choose either to conform to the declared defined character of music (compared to the period two decades ago of the „tearing of the curtain” – identified in the disc title also – that marked the pass of the country into a new historical stage, a proof of that being the allusive quoting, in the fourth track, of Romania’s national anthem), either to benefit, in an abstract manner, according to each imagination, of the suggestive melodic ambient, rich in texture, shades of tone colours, original in language (we can talk about post-bop modernismwith free inserts), capable to conquer through a note of ditinctive honesty.

So, Curtainburst – a CD of contemporary jazz, more than interesting, an album confirming the autenticity of a new combo in the romanian jazz picture. Enjoy!
Florian Lungu


Eduard Jak Neumann – tenor & sopran sax, clarinet
Dan Alex Mitrofan – ghitară
Csaba Santa – contrabas
Tavi Scurtu – baterie


Pagina tehnică / Technical Data

1CD • Soft Records • Serie: FuzzionFashion • Nr catalog: SFTA-025-2 • Cod preț: DGP • Barcode: 4075303002521 • An: 2010


  • Producător muzical, maestru de sunet, procesare şi masterizare: Eduard Jak Neumann.
  • Producator executiv: Romulus Arhire.
  • Grafica: Ioana Pârvan.
  • Note documentare: Florian Lungu.


Recenzii / Reviews - Links

Cumpără albumul online prin MyCD.

Piese / Tracks

1. Dimitrov Bus 3:22
 
2. Just Smile 20:21    
3. Coffee with Iza 10:22    
4. L-monade 11:16    
5. Bozo's Road 5:22
 
6. Underground Stations 7:46