Călin Pop – Jocul ursului – videoclip 4k

“Jocul ursului” face parte din albumul “Ritual de iarnă“, lansat de Călin Pop la Soft Records în 2015. Florian “Moşu” Lungu, într-o prefaţă a albumului nota: (Călin Pop) crează aici nu odată senzaţia unei întoarceri în timp la arta trubadurilor şi truverilor din perioada medievală, legendari creatori de muzică şi versuri, uneori şi interpreţi ai unor întruchipări artistice de intensă vibraţie lirică. O analogie care ne conduce cu gîndul la cuvintele lui Emil Cioran: „Extazul muzicii este o revenire la identitate, la originar, la rădăcinile primare ale existenţei.

 

“Jocul ursului” este cel mai spectaculos dintre jocurile cu măşti şi simbolizează moartea şi reînvierea naturii într-un ritual ciclic al renaşterii prin reînnoirea timpului, anul nou luându-i locul anului vechi. Cultul ursului este atestat la geto-daci din cele mai vechi timpuri fiind considerat un animal sacru totemic.

Romulus Vulcănescu în lucrarea sa “Mitologie Română” spune “numele lui Zalmoxis (zalmo=piele şi olxis=urs) ar putea fi un apelativ cu valoare de tabu al zeului cerului si al soarelui, în ipostaza lui umană, un purtator de piele de urs, nu atât în sensul de nebridă, cât de mască-galee, alcătuită dintr-un cap de urs, folosită în ritualurile şi ceremoniile ce ţineau la daci de cultul străvechi al ursului carpatic. Măştile-costume de urs se aseamănă cu galeele arktomorfe. Ceea ce ar însemna că Zalmoxe a fost un mare pontif a unei congregaţii religioase de tipul Mannerbund-ului, confreria ursinilor, în cadrul căreia a intreprins reforma mitologică pe care o cunoaştem şi  după roadele căreia a fost  proclamat zeu.

… Caracterul sacru al ursului reiese şi din colindele de Anul Nou cu ursul, când colindători mascaţi în urşi şi în ursari urează un an fericit gazdelor, ce-i primesc cu voie-bună. Colindul nu este numai augural, ci şi propriatoriu. În colindul cu ursul, animalul moare şi învie, într-o dramatizare simbolică a mitului renaşterii naturii, şi a faunei, în special, marcat de ieşirea ursului din hibernare. Între colindul cu urşi şi ursari mascaţi şi jocul ursului dresat şi jucat de un ursar profesionist există şi o deosebire netă. Primul e un colind, deci un act ritual arktantropic de iarnă, celălalt un joc profesional rentabil la bâlci, târg şi sat.

 

Videoclipul piesei “Jocul ursului” (4k)  poate fi vizionat pe canalul SoftRecordsVideo sau in playerul acestei pagini.