Marius Popp – Margine de lume


Sfârşitul lunii Iulie aduce noul album al maestrului Marius Popp intitulat “Margine de lume”, un album conceptual ce revelează inefabilul parfumului oriental, o conexiune muzicală cu lumea lui Caragiale.
 

…O primă constatare succedînd audiţiei integrale a albumului: cele opt secvenţe ale discului apar gestionate în două suprafeţe sonore distincte, juxtapuse. Astfel, primele cinci revin unui ansamblu interpretativ alcătuit dintr-un quartet de coarde, o secţie ritmică şi un acordeon. Ca liant integrator putem vorbi de o anume specifică melodicitate de esenţă modală, cu seducătoare cromatisme, reprezentînd în cel mai înalt grad lumea de expresie a muzicii compozitorului. Şi, în aceeaşi ordine de idei, se cuvine remarcată pregnanţa ritmică a pieselor, chiar şi atunci cînd tempourile nu sînt foarte animate. Fiindcă parametrul ritm înseamnă dintotdeauna pentru Marius Popp o constantă a pulsaţiei interioare, un swing introspect. O altă trăsătură de esenţă se raportează la savantele edificii armonice care împreună cu policromul vestiment timbral al coardelor susţinute de secţia ritmică şi de acordeon învăluie senzual rezultanta sonoră într-un straniu, mirific ambient cu parfum de orient. Într-adevăr, pentru ascultătorul de aiurea această muzică vine să particularizeze o aparte lume de expresie aparţinînd tărîmului unei… margini de lume, de altfel evocată şi în titlul generic al albumului şi al uneia dintre cele opt piese. Se realizează în acest chip o subtilă conexiune cu ethosul românesc, doar sugerat cu rafinament prin filtrul gîndirii compozitorului.

Ultimele trei secvenţe ale albumului care apar prezentate în formulă de combo (quintet şi quartet) îl au drept factor comun solistic pe apreciatul trompetist Emil Bîzgă, cel care se impune pertinent printr-o fantezie improvizatorică de înaltă clasă, prin nota de modernitate a discursului sonor şi a frazării. În aceste trei piese, autorul Marius Popp este titular unic al claviaturii, optînd de astă dată pentru pianul electronic alternativ cu cel acustic, subjugîndu-ne convingător prin solo-urile sale de elevată ţinută…

 

Florian Lungu

 


The end of July brings the new Marius Popp album entitled “Edge of the World“, a concept album that reveals the ineffable of the oriental perfume, a musical connection with Caragiale’s world.
 

An initial finding after listening to the whole album: the eight tracks are divided into two phases. During the first five tracks we can hear a string quartet, a rhythmic section and an accordion, brought together by the composer’s melodism with modal scales. We also need to remark on the rhythm we can hear throughout the album, even when the tempo is not particularly lively. For Marius Popp, rhythm has always been a constant, a swing coming from inside. Another trait refers to the sophisticated harmonic lines, that together with the polychrome harmonics of the string instruments supported by the rhythm section and the accordion are sensually weaved into an unusual, exquisite sound ambience reminiscing of oriental perfumes.

For the listener, this music is a form of expression seemingly coming from the edge of the world – also evoked by both the album’s title as well as the title of one of its eight tracks. This is how the mere composer’s suggestion establishes a subtle connection with the Romanian ethos. And because Marius Popp has never forgotten that he is an improvising piano player, this makes its mark in his creative contributions during memorable solos in collaboration with George Natsis. A special mention goes to “The Pensioner’s Day”, a cheerful track full of infectious optimism.

The last three tracks are a quintet/quartet combo having in common the appreciated trumpet player Emil Bîzgă as a soloist who imposes himself with a high-class improvisational imagination as well as a modern sound and phrasing. In these three tracks, Marius Popp is the only piano player, opting this time to alternate between the electric and the acoustic piano in a convincing display of masterful solos…

 

Florian Lungu

 


 
Lista piese: 1. Jazzmaneaua 6:10 2. Margine de lume 7:40 3. Ziua pensionarului 8:40 4. Efigii pe un capac de bere 9:04 5. Din aproape în aproape 6:16 6. Pantomimă 7:58 7. Capriciu latin 7:28 8. Miles 7:20.
 
Piesele 1 – 5:
Quartet de coarde: Claudia Munteanu – vioara I, Monica Curutz – vioara a II-a, Eugen Bobeică – violă, Mariana Amariei – violoncel; Fernando Mihalache – acordeon; Secţia ritmică: George Natsis – pian, Eugen Tegu – ghitară bas, Tudy Zaharescu – baterie; Dirijor – Ionel Tudor.
Piesa 6: Emil Bîzgă – trompetă, Marius Popp – pian electronic, Eugen Tegu – ghitară bas, Tudy Zaharescu – baterie, Sorin Romanescu – ghitară.
Piesele 7 – 8: Emil Bîzgă – trompetă; Marius Popp – pian electronic, pian acustic; Pedro Negrescu – contrabas; Tudy Zaharescu – baterie.
 
Fotografii: Robert Ghement
 
Cumpără albumul online prin MyCD.