George Enescu / Olaf Rupp / Chris Dahlgren


Revenim în această pagină după câteva luni de absenţă datorate schimbării platformei software pentru website-ul Soft Records, care este acum operaţional într-o primă versiune beta. Vor urma în lunile următoare şi celelalte website-uri, Enciclopedia Muzicii Româneşti (EMR) şi MyCD – website-ul de vânzări online.

Cum în această perioadă nu au mai fost postate pe vechiul website informaţii despre noile apariţii la Soft Records, recuperăm acum anunţând că ultimele două albume editate sunt disponibile deja pe piaţa muzicală. Le găsim descrise detaliat pe acest nou site: Olaf Rupp / Chris Dahlgren – Stralau şi George Enescu – Composer. Ambele albume sunt în format digipack extins. De menţionat că albumul Olaf Rupp / Chris Dahlgren – Stralau este publicat într-o ediţie unică, limitată la numai 300 de exemplare numerotate.

 


We are returning to this page after a few months of absence due to changes in the software platform for Soft Records website, which is now operational in the first beta version. Will follow in the coming months the other websites, Romanian Music Encyclopedia (EMR) and MyCD – online sales website.

How in this period were not posted on the old website about new appearances on Soft Records, we are recovering now announcing that the last two albums are already available on the music market. We find them described in detail on this new site: Olaf Rupp / Chris Dahlgren – Stralau and George Enescu – Composer. Both albums are expanded digipack format. Note that the album Olaf Rupp / Chris Dahlgren – Stralau is published in a single edition, limited to only 300 numbered copies.